Fortsatt meieridrift på Voss, Ørlandet og Sømna

Konsernstyret i TINE har i dag bestemt at det fortsatt blir drift ved meieriene på Voss i Hordaland, Ørlandet i Sør-Trøndelag og Sømna i Nordland. Hvitostysteriet på Kolvereid i Nord-Trøndelag blir derimot lagt ned.

TINE har stor overkapasitet på ysting av hvitost på grunn av økt innenlands konkurranse og mer import av utenlandsk ost.
- Vi trenger en robust industri for å møte økt konkurranse. Vi må derfor tilpasse produksjonskapasiteten for å oppnå effektiv og framtidsrettet drift, sier visekonsernsjef i TINE, Trond Smeby.

Vedtaket i dag betyr at TINE vil satse på anleggene på Byrkjelo i Sogn & Fjordane, Elnesvågen i Møre & Romsdal, Verdal i Nord-Trøndelag, Sømna i Nordland og Storsteinnes i Troms for framtidig volumproduksjon av hvitost. Styret har tidligere vedtatt å prosjektere nytt anlegg på Jæren til erstatning for fire anlegg der.

Sikre drift og kvalitet
Anlegget i Kolvereid blir stengt så snart det er praktisk mulig. De ansatte blir tilbudt TINEs omstillingsavtale. Samtidig ønsker TINE å bistå i arbeidet med å skaffe ny næringsaktivitet i lokalene på Kolvereid.
Ved anleggene på Voss og Ørlandet har det vært usikkerhet om videre drift. TINE velger i denne omgang å fortsette drifta i noen år til, før det foretas en ny vurdering av anleggene.
- Vi trenger Voss og Ørlandet noen år til for å sikre stabil drift og kvalitet inntil et nytt anlegg på Jæren er i drift. Vi må også vurdere hvordan markedet utvikler seg, sier Smeby.

Miljøgevinst
Nyanlegget på Jæren, sammen med vedtaket i dag, gir også TINE en miljøgevinst i form av reduserte utslipp både til vann og luft.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.