GOD RESPONS I MARKEDET, MEN FORTSATT PRESSEDE MARGINER

TINE har hatt en gledelig omsetningsvekst i 2. kvartal, men konsernsjef Hanne Refsholt sier at marginene fortsatt er utfordrende. Det er produktene Norvegia og yoghurt som først og fremst bidrar til omsetningsveksten.

Omsetningen viser en økning på 1 155 mill. kroner i første halvår 2008. Dette skyldes både godt salg, økte priser, fokus på lønnsomhet, samt oppkjøp gjennomført på slutten av 2007. Kostnadene øker imidlertid i tilsvarende grad noe som medfører et resultat på nivå med forrige år. Resultatet før skatt endte på 243 mill. kroner, 1,4 mill. høyere enn første halvår 2007.

TINE jobber aktivt med effektivisering av driften og i første halvår ble det bl.a. gjort vedtak om å bygge et nytt meieri på Jæren som skal erstatte fire mindre meierier.

Melkeforbruket stabilisert
Melkeforbruket har vært i kontinuerlig tilbakegang i mange år. Salget for første halvår er på nivå med fjoråret, og vi mener å se et reelt trendskifte i utviklingen av melkeforbruket totalt sett.

Volumproduktene bidrar positivt
TINE har hatt en god salgsutvikling første halvår 2008. Det er spesielt på ost og yoghurt at utviklingen er sterk ift første halvår i fjor. Når det gjelder ost er det en god utvikling på Norvegia og Jarlsberg, samt revet ost som bidrar til TINEs vekst.

Aktiv satsing på økologi
TINE satser fortsatt på økologiske produkter og kommer med en testlansering av økologisk skummetmelk på Østlandet til høsten. Salget av økologiske produkter i første halvår 2008, har dessverre ikke utviklet seg som forventet. Vi registrerer en nedgang i volumet målt mot salget i fjor til tross for høyere aktivitetsnivå og flere nylanseringer.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia