Heder til entusiastisk småskalaprodusent

Astrid Aasen ved Gangstad Gårdsysteri på Inderøy i Nord-Trøndelag er tildelt Osteprisen 2008. Hun får prisen blant annet for sitt utrettelige arbeid med å profilere norsk ost.

- Jeg er uendelig takknemlig og glad for denne prisen. Tusen takk til dere alle for en sjenerøs utmerkelse, og for trivelig samarbeid! Det eneste jeg kan bidra med tilbake er å være stolt av TINE som organisasjon, og fortelle alle jeg møter at OST ER GODT! sier en stolt Astrid Aasen.

Kvalitet
Astrid Aasen etablerte Gangstad Gårdsysteri på Inderøy i Nord-Trøndelag i 1998, som det første gårdsmeierier i landet med autorisasjon til å produsere hvitost.
Hun har vært særdeles kunnskapshungrig, og har blitt en viktig fagressurs innenfor denne type næringsutvikling. Prisvinneren framholder at TINE i alle sammenhenger har stilt opp når hun har spurt om hjelp og råd.
- Astrid Aasen blir mye brukt til å holde foredrag og kurs for andre etablerere, og hun bruker alle anledninger til å profilere norsk ost og hvordan den kan brukes. Hun er opptatt av merkevarebygging og av kvalitet hos alle som driver småskalaproduksjon, sier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE og medlem av juryen.

Den Gyldne Omvei
Astrid Aasen selger en stor andel av produksjonen i egen gårdsbutikk og tar imot mange turistbusser i sommerhalvåret. Hun har parallelt med utviklingen av egen bedrift, hatt en tydelig pådriverrolle i oppbyggingen av Den Gyldne Omvei.
Hun er tydelig i dialog med grossister og kjeder, og har på den måten gått foran i å utvikle samhandling mellom lokale spesialprodusenter og storhusholdning/dagligvare.

Stor takhøyde
- Det er en merkelig følelse å ta imot en slik pris, fordi jeg sterkt føler
det er nettopp TINE som skulle hatt en pris fra meg. Jeg vil rette en stor
takk til alle i TINE som har bidratt til at det går an å være medlem og
leverandør av egen melk, samtidig som vi foredler store deler av melkekvoten
selv, og ofte også kjøper melk fra TINE. Dette viser at det er stor takhøyde
i organisasjonen, sier en lykkelig prisvinner.

Årets pris er den sjuende i rekken, og utdelingen skjedde på Hotel Continental i Oslo 23. oktober. Osteprisen deles årlig ut til personer, grupper eller organisasjoner som har bidratt til å skape oppmerksomhet rundt ost nasjonalt og/eller internasjonalt.

Årets jury har bestått av:
Hanne Refsholt – Konsernsjef, TINE BA
Harald Osa – stiftelsen Norsk Matkultur
Frode Fimreite – Kategoridirektør, TINE BA
__________________________________________________________________
For mer informasjon, ta kontakt med:
Kommunikasjonssjef i TINE BA, Kari Raunedokken,
mobil: 95121146, epost: kari.raunedokken@tine.no

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia