Hedret melkeprodusenter med sølvtine

Hvert år premieres dyktige melkeprodusenter for levering av særdeles god melk og godt fjøsstell over lang tid. Høyest henger sølvtina. På TINEs årsmøte i Bergen fikk 55 melkeprodusenter fra hele landet tildelt sølvtine for levering av særdeles god melk og godt fjøsstell.

For å oppnå sølvtine må det leveres Elitemelk i 15 år sammenhengende. Elitemelk vil si melk av aller beste kvalitet. Det tas analyser av melka ved hver eneste henting på gården. Å oppfylle kravene til Elitemelk i 15 år uten en eneste feil, er en meget sterk prestasjon.

God råstoffkvalitet er den viktigste forutsetningen for å produsere meieriprodukter av god kvalitet. Dette er bakgrunnen for at TINE setter fokus på kvalitet og ønsker å premiere de melkeprodusentene som utmerker seg på denne måten.

Statistikk over kvalitet på melka viser at melkeprodusentene blir flinkere og flinkere for hvert år.

- Vi er stolte over å ha greid å oppnå denne utmerkelsen. Det ligger stor innsats og nøyaktighet i alle ledd på gården. Vi må tenke kvalitet hver dag sa Knut Sjømæling fra Gjemnes da han takket på vegne av de 55 vinnerne.


Bildetekst:
En stolt sølvtinevinner, Knut Sjømæling

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia