Lønnsomt å samle produksjoner

Konsernstyret har i dag vedtatt å satse på anleggene på Brumunddal og Verdal for produksjon av fett, tørkede produkter og konsentrater for Øst- og Midt-Norge. Det betyr at anleggene i Meldal, på Berkåk og på Tolga legges ned.

Konsernstyret slutter seg til rapporten fra februar som viste at TINE kan spare 35 mill. kr årlig ved å fortsette å tørke standard melkepulver ved anlegget på Brumunddal og produsere fett på anlegget i Verdal for Øst- og Midt-Norge. Gjennom å tilpasse produksjonskapsiteten og utnytte stordriftsfordelene oppnås denne innsparingen.
- Vi trenger en robust og fremtidsrettet industri for å møte økt konkurranse, sier visekonsernsjef Stein Øiom.

Samler produksjonen
Konsernstyrets vedtak betyr at fettforedlinga i Midt-Norge og på Østlandet samles på anlegget i Verdal. Tørking av melkepulver samles på anlegget i Brumunddal. Meieriene i Meldal, Berkåk og Tolga legges ned. Produksjon av tørrmelk og smør ved anlegget i Sandnessjøen fortsetter inntil det oppstår behov for investeringer, vesentlige vedlikeholdsarbeider eller andre forhold tilsier det.

Stor forståelse
- Vi har stor forståelse for medarbeiderne som vil bli berørt av dagens vedtak.TINE har en god omstillingsavtale der målet er å finne løsninger tilpasset den enkelte medarbeider. Vi skjønner også uroen som finnes i kommuner og lokalsamfunn over at viktige arbeidsplasser blir borte. Selv om vedtaket betyr avvikling noen steder, betyr det også vekst og økt aktivitet andre steder, sier Øiom.

Reduserer utslipp av CO2
Det vil nå bli utarbeidet en gjennomføringsplan. I denne samenheng er det viktig å sikre produksjon, kvalitet og leveringsevne i omstillingsperioden Selv om transporten øker, vil det totale utslippet av CO2 reduseres med over 300 tonn i året.

Stort engasjement
Rapporten har vært ute på en omfattene høringsrunde og vi har mottatt uttalelser både fra eiere, ansatte, kommuner og andre. Ut fra innspillene er det gjennomført nye beregninger og kvalitetssikringer uten at dette har endret resultatet.
- Det store engasjementet og alle innspillene er vi takknemlig for. Det har bidratt til at vi har fått en meget grundig og bred vurdering av saken sier Stein Øiom.

----------------

Eksempel på produkter som tilhører gruppene tørkede produkter, fett og konsentrater:
Smør i ulike varianter og pakninger, Bremykt, Flytende Bremykt, Brelett, Tørrmelk og andre tørka produkter, kasein, iskremkonsentrat

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner