Lønnsomt med færre meierier

En arbeidsgruppe i TINE har i dag lagt frem en rapport som viser den mest lønnsomme anleggsstrukturen for fett, tørkede produkter og konsentrater. Det er mest lønnsomt for TINE å satse på anleggene på Brumunddal og Verdal og legge ned anleggene i Meldal, på Berkåk og på Tolga.

Det som er lagt frem i dag er en økonomisk beregning over ulike alternativer for fremtidig produksjon. Om Konsernstyret slutter seg til behandlingsmåten i sitt møte 18. februar vil rapporten sendes ut på høring blant eierne og de ansatte. I en slik sak er det flere hensyn å ta i tillegg til det rent økonomiske. En slik samlet vurdering og vedtak i saka gjøres av Konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren.- Vi trenger en robust og fremtidsrettet industri for å møte økt konkurranse. Samtidig ser vi at en slik utredning skaper utrygghet for mange av våre ansatte. Det har vi stor forståelse for. De anleggene som nå er til vurdering er viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det mest lønnsomme alternativet innebærer avvikling noen steder, men økt aktivitet andre steder sier visekonsernsjef i TINE, Trond Smeby.Produkter som tilhører gruppene tørkede produkter, fett og konsentrater har en lang historie i TINE. Produktene er viktige, både for å forsyne markedene innenlands og utenlands, men også som reguleringsprodukter.TINE kan spare 35 mill. kr årlig

Rapporten viser at det er mest lønnsomt at tørking av standard melkepulver fortsetter ved anlegget på Brumunddal og at anlegget i Verdal blir fettanlegg for Øst- og Midt-Norge. Beregningene viser at TINE over en tiårsperiode vil spare ca. 35 mill. kr årlig.Reduserer utslipp av CO2

Miljøberegninger viser at det mest lønnsomme alternativet betyr at utslippene av CO2 reduseres med 450 tonn i året.Sandnessjøen fortsetter

Sandnessjøen er et sentralt anlegg på Helgeland med konsummelk, smørproduksjon og tørke. Arbeidsgruppas forslag innebærer at produksjonen av smør og tørrmelk ved dette anlegget fortsetter inntil større behov for investeringer og vedlikehold oppstår.Nyanlegget på Jæren egen sak

Konsernstyret har tidligere vedtatt å sette i gang et forprosjekt om nyanlegg på Jæren. Arbeidsgruppas rapport legger til grunn at nyanlegget skal inneholde produksjon av fett og tørkede produkter. Endelig beslutning om bygging av nyanlegg tas senere av Konsernstyret.For ytterligere informasjon:

Visekonsernsjef, TINE BA, Trond Smeby, 90524439Adm. direktør, TINE Midt-Norge, Tore Lauritzen, 93236460

eller driftssjef Finn Bjørgo, tlf. 95766096Adm. direktør, TINE Meieriet Øst, Stein Øiom, 91188241

eller driftssjef Svein Kausrud, tlf. 91308380Adm. direktør, TINE Meieriet Sør, Kjetil Thu, 97190640

eller prosjektleder Torbjørn Gjerde, tlf. 91697519Adm. direktør, TINE Meieriet Nord, Clement Roaldstveit, 91542541

eller driftssjef Kjetil Høvde, tlf. 91315402
Eksempel på produkter som tilhører gruppene tørkede produkter, fett og konsentrater:

Smør i ulike varianter og pakninger, Bremykt, Flytende Bremykt, Brelett, Tørrmelk og andre tørka produkter, kasein, iskremkonsentrat

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.