Omsetningsvekst for TINE

TINE hadde i 2007 en omsetning på 15, 9 mrd. kroner, en økning på 3,9 prosent fra 2006. Konsernsjefen karakteriserer utviklingen som tilfredsstillende, men understreker at det er nødvendig å heve resultatmarginene for å møte fremtiden. Selskapet skal investere nasjonalt og internasjonalt for å imøtekomme forbrukeres ønsker og behov.

TINE Gruppa har en økning i driftsresultatet på 214,4 mill.kroner, tilsvarende 57,3 prosent. De viktigste årsakene til bedringen er høy innovasjon, god salgsøkning innen flere produktområder, samt god kontroll over kostnadsutviklingen. Svekkelsen i finansresultatet skyldes primært svekket USD-kurs og økning i innenlandsk rentenivå. Årsresultatet før skatt viser 569,8 mill. og utgjør en resultatmargin på 3,6 prosent.– Vi opplever fortsatt press på lønnsomheten på våre store volumprodukter søtmelk og ost. Driftsresultatet er beskjedent og det er en utfordring for TINE å øke resultatmarginene for å møte fremtiden, sier Konsernsjef Hanne Refsholt.TINE bruker 375 mill.kroner av resultatet til å gi høyere melkepris til eierne, og 110 mill.kroner til å styrke egenkapitalen.Lytter til forbruker

Vekst i salget av produkter som imøtekommer forbrukernes ønsker om å leve sunt og riktig bidrar til omsetningsøkning. Ett eksempel er Biola, som har hatt en verdivekst på over 20 prosent. Yoghurtkategorien har en verdivekst på 12 %, godt hjulpet av høstens relansering av Litago med mer frukt og bær og Go’ Morgen.

– Forbrukerne ønsker å bruke mindre tid på matlaging i ukedagene. Derfor lanserte vi i fjor Nå, som er ferske deiger og rører klare til steking. Dette har vært en vellykket lansering.

– I februar kommer vi med den største nyheten for forbrukere som er opptatt av helse: TINE Fruktyoghurt med Omega 3 er resultat av en langsiktig satsing på marine oljer i dattersselskapet Maritex. Dette er et produkt vi har store forventninger til, sier Hanne Refsholt.En ny vår for melk?

Totalmarkedet for melk har gått jevnt nedover de siste årene i Norge. Tall fra 2. halvår 2007 kan imidlertid tolkes som at denne trenden er i ferd med å stoppe.

– Det har vært fokus på at melk er bra for helsen, og det økte salget av TineMelk Ekstra Lett med vitamin D kan være noe av forklaringen på dette.Datterselskapene bidrar

Datterselskapene som gruppe bidrar positivt på resultatregnskapet. Jarlsberg fortsetter fremgangen i USA, der vårt datterselskap Norseland har en omsetningsvekst på 4,4 prosent. Den marine satsningen har vært ressurskrevende, men TINE vurderer nå utsiktene for å bedre lønnsomheten som positive.Satser på fremtiden

- TINE tror på fremtiden og vi vil derfor fortsatt satse sterkt på forskning og utvikling for å kunne imøtekomme forbrukernes produktønsker. Fremtidsrettede, effektive og miljøvennlige anlegg er viktig i denne satsingen. I 2007 har vi derfor foretatt en systematisk gjennomgang av meieristrukturen. Som del av vår langsiktige satsing internasjonalt, kjøpte vi i fjor svenske Wernersson Ost, sier konsernsjef Hanne Refsholt.
Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.