STREIK IKKE TIL Å UNNGÅ

Årets tariffoppgjør mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) endte i streik. Dette innebærer at fra lørdag 7. juni er 21 av TINEs meierier berørt av konflikten. Melk, juice, yoghurt og andre ferskvarer leveres til butikkene som vanlig, men produksjonen av ost stoppes.

- Dette er en lovlig streik og vi må forholde oss til gjeldende spilleregler i slike konflikter, sier Stein Aasgaard, konserndirektør i TINE. – Vi håper selvfølgelig at konflikten løser seg raskt slik at dette ikke får konsekvenser for forbrukerne. Aasgaard understreker at ved normalt salg har TINE ost på lager til flere ukers forbruk. Konflikten rammer i første rekke våre melkeprodusenter som må finne annen anvendelse for melken som normalt ville gått til osteproduksjon.

Konflikten går på at NNN krever tariffesting av den tjenestepensjonsordningen som allerede gjelder i TINE. LA mener pensjonsordningen er et forhold som i dag ivaretas på en god måte internt i selskapet, og ikke skal være et forhold for arbeidstaker- og arbeidsgiverforeningene.

Kontaktpersoner:
Kari Raunedokken, 95 12 11 46, kommunikasjonssjef TINE Gruppa


Disse meieriene berøres av streiken:

TINE Midt-Norge
Berkåk
Elnesvågen
Meldal
Tresfjord
Verdal
Kontaktperson: ØysteinSyrstad, tlf. 907 45 243

TINE Meieriet Vest:
Byrkjelo
Ørsta
Voss
Vik
Kontaktperson: Margrethe Gudbrandsen, tlf. 908 56 944

TINE Meieriet Sør:
Nærbø
Voll
Vikeså
Kleppe
Kontaktperson: Olav Håland, tlf. 916 22 338

TINE Meieriet Nord:
Storsteinnes
Sømna
Kontaktperson:Terje Olsen, tlf. 913 15 410

TINE Meieriet Øst:
Brumunddal
Tolga
Lom & Skjåk
Dovre
Trysil
Tretten
Kontaktperson: Siv Bjørge Søremshaugen, tlf. 906 41 568

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner