Svakere halvår for TINE

Hard konkurranse, spesielt i ostemarkedet, gjorde 2. kvartal 2007 krevende for TINE. For halvårsresultatet er dette til en viss grad kompensert ved godt finansresultat, god kostnadskontroll, samt godt salg av flytende produkter.

Omsetningen økte med 66 mill. kroner til 7 551 mill. kroner i første halvår 2007, sammenliknet med samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 242 mill. kroner. Dette er 29 mill. kroner lavere enn første halvår 2006. I 2006 ble det inntektsført 54 mill. i reduserte pensjonsforpliktelser. Tilsvarende er ikke gjort for 2007. Korrigert for dette viser resultatet 1. halvår en økning på 25 mill. kroner.

Et langsiktig arbeid med stor fokus på kostnadskontroll begynner å vise resultater, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

2.kvartal var et krevende kvartal for TINE i ostedisken, og salget av hvitost var svakere enn i fjor.
– Vi opplever at konkurransen i ostemarkedet, spesielt på hvitost, blir stadig mer krevende. Utfordrerne i ostedisken er hovedsakelig importerte oster og kjedenes egne merker, sier konsernsjef Hanne Refsholt. Av totalmarkedet på faste hvitoster har TINE nå en markedsandel på 65, 8 prosent.


Møter folks ønsker og behov
Drikkesalget har vært bra i 1. halvår. Salget av søtmelk går som forventet noe tilbake, men salget av smakssatt og syrnet melk har vært svært bra. Sommersesongen bidrar også til økt salg av TINE Iskaffe og TINE Iste. Samlet sett bidrar drikke positivt på resultatet for 1. halvår.

– Det er gledelig å se at forbrukerne har tatt godt i mot våre nylanseringer. Ett eksempel er Smudi, som ble lansert i mai. Det er en drikk som møter etterspørselen etter sunne og gode produkter, og som vi har forventning til videre. Vår nye kategori av ferdige deiger og rører, NÅ, samt dessertserien, Piano Premium, har også fått god mottakelse i markedet og solgt langt mer enn vi hadde budsjettert med, sier Refsholt. Begge hjelper forbrukeren til å lage ekte, tilnærmet hjemmelaget mat, men som går fort i en travel hverdag.

– Økt internasjonal konkurranse, krever at vi holder fast på å drive kostnadseffektivt, samtidig som vi skal spille på lag med forbrukerens valg og verdier. Som Norges største meierivirksomhet skal TINE skal være den som driver kategorien fremover. Vi skal legge enda mer vekt på forskning og nyskaping, slik at vi kan møte forbrukers ønsker om gode og sunnere produkter, avslutter Refsholt.
Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.