TINE-anlegg avvikles trinnvis

Konsernstyret i TINE har i dag vedtatt en tidsplan for avvikling av tre anlegg som produserer smør, pulver og konsentrater. Planen innebærer at nedleggelsen gjennomføres over flere år.

TINE Meieriet Øst (TMØ) sitt anlegg på Tolga avvikles i august 2009. Dersom TMØ Tolga selges og deler av anlegget leies tilbake for en periode, kan produksjonen av smør og iskremblanding fortsette her inntil kapasitet ved TINE Midt-Norge Verdal er etablert. TINE Midt-Norge sitt kjerneri i Meldal drives fram til våren 2011. TINE Midt-Norge, Berkåk, skal etter planen drive tørking fram til vinteren 2012/2013.

Til sammen 70 ansatte ved de tre anleggene vil bli berørt av nedleggelsene. Alle omfattes av TINEs omstillingsavtale, der målet er å utøve fleksibilitet for å beholde kompetanse i TINE eller skaffe nytt arbeid utenfor TINE.

Det var i juni i år at konsernstyret i TINE vedtok nedleggelse av de tre anleggene på Tolga, Meldal og Berkåk. Årsaken er at TINE har en betydelig overkapasitet i produksjon av smør, tørka produkter og konsentrater.

TINE har hatt en god dialog med de berørte kommunene mens denne saka har pågått. Etter at Konsernstyret fattet sitt vedtak om nedleggelse, har TINE innledet et godt samarbeid med kommunene der målet er å sikre ny aktivitet i anleggene.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Dokumenter og linker