TINE bygger mysefabrikk i Verdal

Konsernstyret har i dag gjort vedtak om å bygge mysefabrikk i tilknytning til anlegget i Verdal. TINE skal samarbeide med det dansk-svenske meieriselskapet Arla Foods om markedsføring og salg av tørka myseprodukter. Mysa, som vesentlig brukes til fôr, skal nå foredles til menneskemat.

Nye arbeidsplasser i Verdal

Dagens vedtak betyr at det settes i gang et arbeid med å planlegge og bygge mysefabrikk i Verdal. Fabrikken blir på 4500 m2 og vil koste i overkant av 300 mill. kr.

- Vi vil ha behov for 13 nye årsverk. Etter planen skal fabrikken være klar høsten 2009, sier meierisjef Halvor Rognstad.Fra fôr til menneskeføde

Myse, som er et biprodukt fra osteproduksjonen, har en verdi om vi kan foredle det til ulike tørkede myseprodukter. I dag brukes mysa til fôr, mesteparten til griseprodusenter. TINE taper på denne anvendelsen.

- Gjennom denne satsinga får vi mulighet for en langt bedre økonomisk anvendelse. Vi syns også det er positivt at dette biproduktet nå kan brukes til menneskeføde, sier visekonsernsjef Trond Smeby i TINE.Samarbeidsavtale med Arla Foods

Arla Foods har gjennom mange år arbeidet i ingrediensmarkedet, og er i dag en betydelig aktør på verdensbasis. Veksten i dette markedet har vært så stor de siste årene at Arla har behov for mer råvare fra eksterne leverandører. Arla vil bistå med teknisk kompetanse og tilby produktene på det internasjonale marked. Produktene skal hovedsakelig brukes som ingredienser i andre næringsmidler.

- Vi er meget glade for dette samarbeidet med TINE som er en viktig aktør på det nordiske markedet, sier Jais Valeur, sjef for Arla Foods ingrediensverksamhet Global Ingredients.

For mer informasjon:


Visekonsernsjef TINE BA, Trond Smeby, tlf. 90524439
Driftssjef, TINE Midt-Norge, Finn Bjørgo, tlf. 95766096
Meierisjef TINE Midt-Norge Verdal Halvor Rognstad, tlf. 95766095
Tobias Wåhlén, Chef externkommunikation Arla Foods

Tel: +46 8 789 51 41, Mobile: +46 70 899 51 41

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.