TINE fortsetter den sterke omsetningsutviklingen

Omsetningen i 3. kvartal økte med 12 % forhold til samme periode i 2007. Resultatet før skatt ble i 3. kvartal MNOK 250, en økning på MNOK 55 sammenliknet med samme periode i 2007. - Omsetningsøkningen skyldes vekst i volumprodukter, økte priser og oppkjøp gjennomført på slutten av 2007, sier konsernsjef Hanne Refsholt. Kostnadene økte derimot i tilsvarende grad, slik at marginnivået ble tilnærmet uendret fra 2007.

Omsetningen i TINE Gruppa økte i de tre første kvartalene i 2008 med 14% i forhold til samme periode i 2007. Resultatet før skatt økte med MNOK 77 til MNOK 514 i forhold til samme periode i 2007.

TINE har hatt en god salgsutvikling i de tre første kvartalene i 2008. Det er spesielt gledelig å konstatere at segmentet søtmelk, som har vært i kontinuerlig tilbakegang i flere tiår, nå viser positiv utvikling ved at salgsvolum frem til og med september var 0,8% høyere enn tilsvarende periode i 2007. I tillegg var salgsutviklingen på hvitost og yoghurt sterk ift. samme periode i 2007. Når det gjelder ost er det en god utvikling på Norvegia, Jarlsberg og revet ost som bidrar til TINEs vekst, mens relanseringen av LITAGO barneyoghurt og Go’Morgen høsten 2007, samt lanseringen av TINE Yoghurt med omega-3, drev den positive utviklingen innen yoghurt.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.