TINE-leder angriper WTOs grunntanke

Styreleder Fredmund Sandvik i TINE anklager WTO for ikke å ta inn over seg utviklingen på det internasjonale matmarkedet. Det kom fram i talen til årsmøtet i TINE i Oslo tirsdag.

- Det som etter hvert framstår som det største ”paradokset” er WTO-organisasjonen og hele forhandlingsinstituttets totale mangel på evne og vilje til å ta innover seg de endringene som har skjedd i matmarkedene i denne lange perioden, og spesielt det siste året, sa Sandvik.

Han poengterte at markedsliberale nasjoner nå innfører reguleringer og handelshindringer for å ivareta sine nasjonale behov. Dette er ikke rettet mot import, men faktisk motsatt vei, for hindre eksport.


Optimisme
Fredmund Sandvik mener utviklingen i verdensmarkedet med høyere priser, er gunstig for norske melkeprodusenter og for TINE . Høyere etterspørsel og prisoppgang har allerede fått konsekvenser for strategiske valg av produksjonsplaner i TINE. Det gir grunnlag for forventninger om både bedre økonomi og produksjonsmuligheter for melkeprodusentene og industrien.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner