TINE tilbakekaller ½ liter iste fra Oslo-regionen

TINE kaller tilbake 2000 enheter med ½ liter Iste Lime som er produsert på TINEs meieri på Kaldbakken i Oslo. Isteen er merket med holdbarhetsdato 31.12.09 og påstemplet kode 4F9XXXX. De siste 4 sifrene er produksjonstidspunkt og tilbakekallingen gjelder kun produksjonstidspunkt mellom kl.1510-1540. Isteen er distribuert ut til kunder i dag. De andre iste-produktene fra TINE er helt i orden.

Årsaken til tilbakekallingen er at det ved en feil i produksjonen har kommet spor av melk i enkelte av kartongene. Dette skyldes rutinesvikt i produksjonen ved TINEs Oslo-anlegg. Feilen ble oppdaget ved intern kvalitetskontroll. Produksjonsfeilen kan føre til at produktet kan være farlig å drikke for personer som reagerer allergisk mot melkeproteiner. For andre personer medfører den ingen fare å drikke det. Produkt med feil kan leveres tilbake til butikk og forbrukerne vil få pengene tilbake.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.