TINE tilbyr spesialernæring til helseinstitusjoner

TINE inngår avtale med Novartis Medical Nutrition. - Fra september kan vi levere en komplett portefølje av spesial-ernæringsprodukter til sykehus og sykehjem, der næringsbehovet kan være stort, men appetitten ofte liten, sier salgssjef Terje Døsrønningen i TINE.

Produktene omfatter næringsdrikker til ulike behov, både som flytende kosttillegg og sondenæringer. Avtalen vil gi pasienter og beboere et bedre ernæringstilbud.

Mat – ikke medisin
Samarbeidsavtalen innebærer en ny distribusjonskanal for Novartis’ produkter, som fra før distribueres via apotek og medisinske grossister. Nå vil produktene også selges via kjøkkenveien og kunne inngå som en naturlig del av matinnkjøpene til institusjonen.
- Produktene vil behandles som mat og ikke medisin, men inngå som en fullverdig del av kosttilbudet. Dette mener vi er viktig og riktig. Det kan være mange grunner til at en pleietrengende trenger ekstra ernæring. Alvorlig sykdom, nedsatt apetitt, vondt for å tygge er noen eksempler. For å unngå underernæring kan flytende næringsdrikker legges inn som del i den daglige kosten. Vår erfaring er at produktene hittil har konkurrert i samme budsjett som medisinsk utstyr, og dermed blitt en salderingspost. Dette håper jeg blir en endring på nå, sier Anita Vatland i Novartis.

I andre nordiske land har slike produkter vært distribuert via kjøkkenet i flere år.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.