TINEs forbrukerinnsikt gir resultater

Gjennom forbrukerrettet innovasjon og en sterk kostnadskontroll leverer TINE et godt resultat for 2006. TINE har passert 15 milliarder kroner i omsetning, noe som tilsvarer en økning på 590 MNOK i forhold til fjoråret.

27. februar 2007 TINE Gruppa har for 2006 et resultat før skatt på 420 MNOK. Dette er en resultatnedgang på 14 MNOK i forhold til 2005. Korrigert for ekstraordinære poster i regnskapet for 2005 viser regnskapet for 2006 en resultatfremgang på samme nivå som fjoråret. Av resultatet er 241 millioner kroner utbetalt til eierne, og 109,6 millioner kroner er godskrevet egenkapitalen.

-Vi ser at TINEs forbrukerinnsikt gir resultater, sier konsernsjef Hanne Refsholt. -Vi merker at både kunder og forbrukere setter strenge krav til TINE som leverandør, og for å imøtekomme dette har vi utviklet innovative kvalitetsprodukter som forbrukerne ønsker. Vi har fokus på sunnhet og helse, og har blant annet redusert sukkerinnholdet i en del av TINEs produkter.

Konkurransen skjerpes
2006 har vært preget av økende konkurranse. Det gjelder spesielt for hvitost, hvor importost samt kjedens egne merker gir et press både i volum og verdi. Det har også vært en nedgang i salget av søtmelk. Salget av de andre produktene har vært stabilt eller økende. – Den økte konkurransen er med på å motivere oss til nytenking og satsning på nye områder, sier Refsholt.

Flere satsningsområder
TINE satser på flere områder gjennom sine datterselskap. I både Fellesjuice, Diplom-Is, Fjordland og OsteCompagniet har det vært en volumvekst i 2006. Jarlsberg fortsetter framgangen i USA, der vårt datterselskap Norseland har en vekst på fem prosent. TINEs marine satsning er fortsatt i en oppbygningsfase. Vi er nå klare til å fokusere på salg, og utsiktene for å bedre lønnsomheten er klart positive.

Utfordringer fremover
- For å stå bedre rustet til framtida, må TINE kontinuerlig gjøre strukturtilpasninger i hele verdikjeden. Målet er å effektivisere virksomheten ved å tilpasse produksjonen best mulig på alle våre anlegg. Arbeidet med dette, og fortsatt satsning på innovasjon og forbrukertilpassede produkter, vil fortsette i 2007, avslutter Refsholt.


Mer informasjon finner du på TINEs nettsted; www.tine.no

Kontaktperson:
Bjørg Bruset, konserndirektør Kommunikasjon og Politikk og samfunnskontakt bjorg.bruset@tine.no eller mobil 900 12763


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner