Pressemelding: Rekordlav tillit til politikerne i kraftspørsmål

Pressemelding: Rekordlav tillit til politikerne i kraftspørsmål 19. oktober 2004 Forbrukerne har generelt liten tillit til kraftbransjen, men tilliten er enda lavere til politikerne. Det er ikke mer enn 3% av strømkundene som har stor eller svært stor tillit til at politikerne ivaretar forbrukernes interesser på en god måte i kraftspørsmål. Resultatene fremkommer i Gallups Energibarometer for oktober 2004. To av tre strømkunder (68%) signaliserer direkte mistillit til politikerne på dette punkt, og tilliten har aldri vært lavere så lenge TNS Gallup har gjort denne type målinger. Da Gallup gjorde den første målingen 2. kvartal 2003 svarte 51% at de hadde liten eller svært liten tillit til politikerne. I løpet av høsten 2003 økte andelen til 63%. - Vi registrerte et markant fall i tilliten i siste halvdel av 2003, men i løpet av første halvår 2004 var det mye som tydet på at politikerne var i ferd med å gjenvinne tilliten hos forbrukerne, forklarer Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Gallups Energibarometer. Dette skulle imidlertid vise seg å være en midlertidig tendens for da TNS Gallup gjorde siste måling i 3. kvartal peker kurven igjen nedover. - Vi finner at tilliten til politikerne faller markant fra juni til september i år, forteller Livgard. Tilbakegangen kommer etter skiftet av energiminister (18. juni 2004) og kan tyde på at statsrådskiftet ikke har bidratt til å gi forbrukerne ny tro på energipolitikken i landet. Samtidig må vi nok også se resultatene i lys av at mer enn halvparten (52%) av forbrukerne tror vi får en ny vinter med høye strømpriser. Tidligere målinger vi har gjort viser at forbrukerne mener at ansvaret for at dette ikke skjer ligger på politisk nivå. Mye tyder på at forbrukerne etterlyser en klarere energipolitikk, og at det må komme tydeligere frem hvordan man skal sikre forsyningssikkerheten. TNS Gallups måling viser at tilliten er generelt lav i alle befolkningsgrupper, uansett hvem og hvor i landet man spør. På kraftmarkedet er det altså ikke bare kraftbransjen som sliter med troverdigheten. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 24. september - 3. oktober 2004, hvor 1023 personer ble intervjuet. Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no TNS Gallup Energi ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT20110/wkr0001.doc Illustrasjoner

Dokumenter og linker