Stadig færre bytter kraftleverandør

Stadig færre bytter kraftleverandør (4. november 2004) Bytteaktiviteten i kraftmarkedet har gått vesentlig tilbake i løpet av det siste året. Det er ikke mer enn 10% av strømkundene som har skiftet kraftselskap i løpet av de siste 12 månedene. I oktober i fjor lå andelen på 24%. Dette viser tall fra TNS Gallups Energibarometer for oktober. Vi hadde en topp for om lag ett år siden da nesten hver fjerde husstand hadde byttet kraftselskap i løpet av det siste året. I dag er andelen nede på drøye 10% og ligger på nivå med det vi fant i årene 2000/01, forklarer Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Energibarometeret. Hun mener bytteaktiviteten må sees i forhold til prisnivået i markedet, prisforskjellene mellom aktørene og ikke minst salgstrykket fra kraftleverandørenes side. - I dag har vi en situasjon der prisforskjellene mellom de ulike kraftselskapene er vesentlig mindre enn hva de var for et år siden. Det er derfor færre som finner det bryet verdt å skifte fra en leverandør til annen dersom de er fornøyde med leverandøren på øvrige områder, sier Livgard. TNS Gallups tall viser også at det er stadig færre som blir kontaktet av kraftleverandører som ønsker å skaffe nye kunder. Før sommeren fortalte 54% av de som hadde skiftet kraftselskap at de hadde blitt kontaktet av leverandøren som de byttet til. I dag er andelen redusert til 34%. - Dette tyder på at mange av kraftselskapene er inne i en konsolideringsfase der de er mer opptatt av å ta vare på de kundene de har fremfor å skaffe seg nye, sier Eva Fosby Livgard. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 24. september - 3. oktober 2004, hvor 1023 personer ble intervjuet. Illustrasjon Andelen av norske strømkunder som har skiftet kraftselskap i løpet av de siste 12 måneder, fra september 2003 til september 2004. Se vedlegg for illustrasjon. Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20690/wkr0010.doc Pressemeldig med illustrasjon i Word-format

Dokumenter og linker