Stor interesse for kraftspørsmål

Pressemelding 22. oktober 2003 Stor interesse for kraftspørsmål Det har lenge vært hevdet at strøm ikke er av allmenn interesse. TNS Gallups undersøkelse viser noe helt annet. Over 40% av de norske strømkjøperne sier de er ganske eller svært interessert i kraftspørsmål. Dette betyr at mer enn 800 000 nordmenn ser på kraft med stor interesse. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer som ble lagt frem i begynnelsen av oktober. Spørsmålet om hvor interessert man er i kraftspørsmål ble stilt til et landsrepresentativt utvalg på 1005 strømkjøpere. I underkant av 20% gir topp skår på skalaen fra en til seks, og gir dermed uttrykk for at de er svært interesserte. Tar vi med de som svarer fem kommer andelen opp i 42%. - Mye av årsaken til den store interessen skyldes nok markedssituasjonen. Sist vinter hadde vi rekordhøye strømpriser og media rettet stor oppmerksomhet mot kraftindustrien og det mange velger å kalle profittjaget i bransjen. Før snakket vi om været - nå prater vi om været og de høye strømprisene, sier Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i Gallup, som en kommentar til resultatene. De som viser størst interesse for kraftspørsmål er de eldre (over 60 år), de med høyt kraftforbruk (over 25 000 KWH og de som er i markedet for å orientere seg med tanke på å bytte kraftleverandør (illojale orientører). De minst interesserte er ungdommen (under 30 år) og de som ikke har noen planer om å skifte selskap. Illustrasjoner: [REMOVED GRAPHICS] Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 11. - 21. september 2003. Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Gallup Energi ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00880/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker