Strømkundene vil ha felles regning for kraft og nettleie

Pressemelding Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no TNS Gallup Energi 24.oktober 2005 Strømkundene vil ha felles regning for kraft og nettleie NVE ønsker et klarere skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet i kraftmarkedet. Strømkundene er positive, men de er ikke enige i NVEs forslag til bruk av virkemiddel. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer som legges frem denne uken. I april i år kom NVE med sin vurdering av ulike tiltak for et mer effektivt kraftmarked. Ett av forslagene var at nettselskapenes fakturering av nettleie skal foregå atskilt fra kraftleverandørenes fakturering av kraftkjøp. Fellesfakturering foregår i dag på nettselskapenes premisser og er etter NVEs syn konkurransehemmende. NVE mener også at separat fakturering av nettleie og kraftkjøp kan bidra til at flere kunder blir mer bevisste på skillet mellom monopolbasert nettvirksomhet og konkurranseutsatt kraftomsetning. Splittet regning – nei takk! Selv om majoriteten av strømkundene stiller seg positive til at vi får et klarere skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet, sier de tydelig nei takk til dobbelt sett med regninger. Dette gjelder uavhengig av om de har splittet eller samlet regning i dag. 78% av landets strømkunder sier i TNS Gallups undersøkelse at de vil ha samlet strømregning, og bare 16% vil ha den splittet på nettleie og kraft. De aller fleste av de som har felles regning i dag er fornøyde med ordningen og ønsker å fortsette med det. 3 av 10 har splittet strømregning i dag Om lag 30% av landets strømkunder mottar separate regninger i dag. Dette gjelder i all hovedsak de som har valgt en annen kraftleverandør enn den som er mest vanlig der kunden bor. 40% av disse synes separate regninger på kraft og nettleie gjør det enklere å forstå og kontrollere strømregningene, mens 26% synes det blir mer uoversiktlig og komplisert. - Mange av de som mottar separate regninger er godt fornøyde med det, men når vi spør hva de foretrekker svarer likevel de aller fleste at de vil tilbake til ordningen med alt på en regning, sier Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for undersøkelsen. - Det er også mange som stiller spørsmål ved hvem som skal dekke utgiftene for de ekstra kostnadene som påløper ved å sende kundene dobbelt sett av regninger. Her er det ikke bare snakk om portoutgifter, men også tilrettelegging av datasystemer som skal håndtere ordningen. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 23. – 29. september 2005, hvor 1007 personer ble intervjuet Om TNS Gallup TNS Gallup er Norges største markedsanalysebyrå og leverandør av markedsdata til kunder innenfor media, næringsliv og offentlig forvaltning. TNS Gallup er en del av TNS, som er verdens største aktør innenfor intervjubasert markedsanalyse. www.tns-gallup.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=143578&fn=wkr0010.doc

Abonner

Dokumenter og linker