Strømkundene viser kraftbransjen større tillit

Pressemelding Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no TNS Gallup Energi 10. januar 2005 Strømkundene viser kraftbransjen større tillit Kraftbransjen er i ferd med å gjenvinne forbrukernes tillit. Helt siden vinteren 2002/03 da vi hadde de rekordhøye strømprisene har kraftbransjen blitt møtt med misnøye og mistillit fra forbrukernes side. Det har tatt bransjen mer enn to år med iherdig arbeid å gjenvinne kundenes tillit. Nå forteller TNS Gallup at bransjen er tilbake på samme nivå som høsten 2002. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer som ble gjennomført uken før jul. Et representativt utvalg på 1001 strømkunder har sagt sin mening om kraftbransjens omdømme. TNS Gallup har fulgt strømkundenes meninger om kraftbransjen med kvartalsvise målinger helt siden 1997. - Av de syv områdene som overvåkes har leveringssikkerhet hele tiden vært bransjens aller sterkeste kort, forklarer Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Energibarometeret. Selv om indeksen fikk et kraftig fall våren 2003 da det ble diskutert behovet for kraftrasjonering, har forbrukerne aldri stilt seg tvilende til at strømmen vil bli levert. Da har utfordringene vært langt vanskeligere å takle når det gjelder hvilken tillit forbrukerne har til at bransjen ikke tar ut en uforholdsmessig høy fortjeneste. Her har indeksen ligget svært lavt over veldig lang tid. - Helt siden vinteren 2002 har det vært rettet stor oppmerksomhet mot hvor mye penger bransjen har tjent på de høye strømprisene, og befolkningen har svart med misnøye og mistillit til bransjen, forteller Livgard. Målingen som ble tatt opp før jul viser at denne trenden har snudd og at forbrukerne ikke lenger er like kritiske til profittjaget i bransjen. Gallups målinger viser også at strømkundene er blitt mer fornøyde med informasjonen de mottar og sevicenivået de blir møtt med. - Det er også en større andel av forbrukerne som oppfatter bransjen som mer innovativ og fremtidsrettet enn noen gang tidligere, forteller Livgard. Den positive utviklingen vi ser må sees i forhold til den satsningen som bransjen gjør på triple play og andre typer verdiøkende tjenester. Mange av energiselskapene ønsker å tilby TV, bredbånd og telefoni. Undersøkelser viser at markedet har modnet i tanken på å kjøpe denne type tjenester fra energiselskapene, og mange selskaper satser på å tilby dette lokalt. Den positive utviklingen gir også utslag på hvilket totalinntrykk strømkundene har av bransjen. Indekstallet øker fra 38 til 43 poeng og har ikke vært høyere siden sommeren 2002. - Noe av forklaringen på den positive tendensen vi nå ser skyldes nok at strømprisene den siste tiden har ligget på et relativt lavt nivå. Dette kommer som følge av bedre fylling i vannmagasinene, import av kraft fra utlandet og et mildere klima, mener Livgard. Klarer bransjen å holde prisnivået på et akseptabelt nivå, sett fra et forbrukersynspunkt, samtidig som man iverksetter tiltak for å styrke sitt omdømme, er vi temmelig sikre på at bransjen snart er på beina og har gjenerobret sin posisjon som en velrenommert og respektert bransje. Resultatene fra TNS Gallups analyser er likevel til ettertanke. I lang tid har kraftbransjen strevd for å komme tilbake til samme nivå som før vinteren 2002/2003. Først nå, etter to år med iherdig arbeid, er man tilbake. - Dette viser hvor raskt et godt omdømme kan svekkes og hvor lang tid det tar å rette det opp igjen. Dette bør være god dokumentasjon på hvor viktig det er for bransjen å stå samlet i de strategisk viktige sakene, ha et enhetlig budskap og jobbe mot de samme målene, avslutter Livgard. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 10. – 18. desember, hvor 1001 personer ble intervjuet Se vedlegg for grafiske illustrasjoner ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=62348&fn=wkr0001.doc Grafiske illustrasjoner

Abonner

Dokumenter og linker