Strømprisene: Svekket tillit til stortingspolitikerne

23. januar 2004 Strømprisene: Svekket tillit til stortingspolitikerne Forbrukernes tillit til at politikerne ivaretar deres interesser er vesentlig svekket. Det er ikke mer enn drøye tre prosent av de spurte som har stor eller svært stor tillit til at politikerne ivaretar deres interesser på en god måte i kraftspørsmål. Nesten to av tre (63%) gir uttrykk for direkte mistillit. Resultatene fremkommer i Gallups Energibarometer som legges frem denne uken. I følge Gallup er det sjelden man ser så lave skårer. - Vi har målt forbrukernes tillit til stortingspolitikerne tre ganger siden juni 2003. Resultatene har hele tiden ligget på et svært lavt nivå, men tilliten blir ytterligere svekket fra september til desember 2003, forklarer Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup. I følge Gallups målinger lå den gjennomsnittlige skåren på 30 poeng før sommeren. I september steg den med ett poeng, men ved utgangen av året falt den med seks poeng og ligger nå på 25. Tre av fire mener politikerne har ansvaret Det kan være mange årsaker til at tilliten til politikerne er svekket. I løpet av høsten var det lenge usikkert om strømprisene ville nå samme nivå som sist vinter. Gallups undersøkelse fra 2003 viser at 75% av forbrukerne mener det er politikerne som har ansvar for at vi ikke får en ny vinter med høye strømpriser. Bare 13% mener at ansvaret ligger på kraftbransjen selv. - Dette kan tolkes som et ønske om mer statlig styring av kraftmarkedet. I alle fall mener flertallet at politikerne må bli tydeligere i dette markedet. Når tilliten nå får et vesentlig knekk, kan dette tyde på at politikerne ikke har innfridd forbrukernes forventninger når det gjelder å komme med forebyggende tiltak slik at vi ikke får en ny vinter med høye strømpriser, mener Livgard. Liten tillit i alle kundegrupper Tilliten er lav over hele landet, men Gallups tall viser at de som er bosatt i og rundt hovedstaden er vesentlig mer kritiske til stortingspolitikerne enn andre. Det samme gjelder for de som er motstander av et fritt kraftmarked. Disse har en betydelig lavere tillit til politikerne enn de som mener at markedskreftene skal fått fritt spillerom. Synet på politikerne har også sammenheng med alder. Jo eldre respondentene er, desto mer kritiske er de, I følge Gallups måling. Lavere strømforbruk Mot slutten av fjoråret ble det klart at fyllingsgraden i magasinene var tilfredsstillende og at strømprisene ikke ville nå samme høye nivå som sist vinter. I tillegg hadde forbrukerne blitt mer bevisste sitt eget kraftforbruk, og mange hadde forberedt seg på en ny vinter med å ta i bruk flere oppvarmingskilder. Kraftforbruket i 2003 gikk påviselig ned med 5% sammenlignet med året før. I følge Statkraft var det samlede forbruk av elektrisitet 10 milliarder kWh lavere enn i 2002. Når strømforbruket går ned - går nettleien opp Nettselskapene svarte med å sette nettleien opp med gjennomsnittlig 13% på landsbasis - noen selskaper med mer enn 50%. Begrunnelsen var at de må ha inn samme kronebeløp som året før for å dekke sine nettkostnader og tidligere investeringer. Bruker vi mindre strøm må nettleien økes, var budskapet fra nettselskapene. - Når strømkundene vet at investeringene i nettet er finansiert med langsiktige lån og at lånerenten falt betydelig gjennom 2003, mister forbrukerne tilliten til politikerne som setter premissene for nettselskapene. Vi tror derfor at økningen i nettleien kan ha bidratt til å svekke forbrukernes tillit til politikerne, sier Eva Fosby Livgard i Gallup. Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske strømkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca. 1000 norske strømkjøpere. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn uke 50, 2003. Illustrasjoner (REMOVED GRAPHICS) Det er ikke mer enn drøye tre prosent av forbrukerne som har stor eller svært stor tillit til at stortingspolitikerne ivaretar deres interesser på en god måte i kraftspørsmål. (REMOVED GRAPHICS) Forbrukernes tillit til politikerne har hele tiden vært lav, men svekkes ytterligere mot slutten av året. Kontaktperson: Eva Fosby Livgard t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e eva.fosby.livgard@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Gallup Energi ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040122BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040122BIT00460/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker