2. kvartal 1999- Omsetning på 684 MNOK (+67%)
- Resultat før skatt på 120 MNOK (+78%).
- Pant på boks i Norge, 1 390 maskiner installert i
løpet av første halvår 1999
- Salg av 22% eierandel i Tomra New York
Recycling, gevinst på 1,6 MUSD

RESULTAT/BALANSE
Omsetning i andre kvartal 1999 ble 684 MNOK, opp 67% fra 411 MNOK i samme periode 1998. Driftsresultatet viste en vekst på 46% til 110 MNOK med en driftsmargin på 16.1%. Resultat før skatt økte fra 67 MNOK til 120 MNOK. Netto finansposter på 5,8 MNOK inkluderer en gevinst på 12,1 MNOK fra salg av 22% eierandel i Tomra New York Recycling til drikkevareindustrien.

Omsetning for det første halve året utgjorde 1 188 MNOK mot 743 MNOK i 1998 (+60%), mens driftsresultatet økte fra 127 MNOK til 189 MNOK (+49%).

Fortjeneste pr. aksje økte i første halvår med 66% til NOK 3,19. Balansen viser en vekst på 15% fra begynnelsen av året til 2 107 MNOK. Likviditeten er god og egenkapitalandelen utgjør 67,7%.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Asker, 15. juli 1999 <br> <br>Styret i <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styreformann <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br> <br>

Abonner

Dokumenter og linker