2. kvartal 2000* Omsetning på 659 MNOK (+ 10%)
- Europa 229 MNOK (- 26%)
Europa eksl. Norge (+ 13%)
- Amerika 430 MNOK (+ 46%)
* Resultat før skatt på 112 MNOK (+ 4%)
* Salget av TOMRA’s 50% eierandel i Wise
Recycling LLC er ytterligere utsatt. Gevinsten på 1,5 MUSD ble ikke tatt i 2. kvartal
* Den danske Bryggeriforeningen annonserte oppstart av Dansk Retursystem AS 1. juli 2000
* Nye kontrakter i Massachusetts


RESULTAT/BALANSE

Som forventet viste 2. kvartal 2000 svakere vekst grunnet den sterke utviklingen i Norge samme periode i fjor. Omsetningen i 2. kvartal 2000 ble 659 MNOK, opp 10% fra 600 MNOK i 1999. Driftsresultatet viste en vekst på 8% til 115 MNOK med en driftsmargin på 17,4%. Resultat før skatt økte fra 107 MNOK til 112 MNOK.

Omsetningen for første halvår 2000 ble 1 242 MNOK mot 1 036 MNOK i 1999 (+20%), mens driftsresultatet økte fra 177 MNOK til 204 MNOK (+15%).

Fortjeneste pr aksje økte med 13% til NOK 1,60 for første halvår. Balansen viste en vekst på 17% fra inngangen av året til 2 749 MNOK. Likviditeten er fortsatt god og egenkapitalandelen utgjorde 65%.


For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

<br>Asker, 13. juli 2000 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styreformann <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>

Abonner

Dokumenter og linker