3. KVARTAL 1998

HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL

- Omsetning på 498 MNOK (+40%).
- Resultat før skatt på 80 MNOK (+32%).
- Intensjonsavtale med Mobile, California.
- Tilbakekjøp av distribusjonsrettighet i Østerrike.

RESULTAT / BALANSE

Omsetningen i 3. kvartal 1998 ble 498 MNOK, opp fra 355 MNOK i 1997 (+40%). Driftsresultatet viste en vekst fra 70 MNOK til 87 MNOK med en driftsmargin på 17,6%. Resultat før skatt økte fra 60 MNOK til 80 MNOK (+32%). Av netto finanskostnader i kvartalet på 4,6 MNOK er 4,0 MNOK knyttet til valuta, mens Wise Recycling har bidratt med inntekter på 3,0 MNOK.

For perioden januar til september utgjorde salget 1 241 MNOK mot 850 MNOK i 1997 (+46%), mens driftsresultatet viste en økning fra 161 MNOK til 214 MNOK (+33%).

Fortjeneste pr. aksje har hatt en vekst på 33% hittil i år. Balansen viser en vekst fra inngangen av året på 22% til 1 721 MNOK. Gruppens likviditet er god og egenkapital-andelen utgjør 70%.


MARKED

EUROPA
Omsetningen i Europa ble for de første ni måneder 426 MNOK mot 372 MNOK i 1997 - en økning på 15%. Salget har utviklet seg svakere enn forventet i perioden, men TOMRAs markedsposisjon har ikke endret seg.

Danmark
I sitt svar til EU`s miljøkommisær ga Danmark klart uttrykk for at de ikke ønsker å endre dagens forbud mot engangsemballasje. Det er stor sannsynlighet for at saken nå blir brakt inn i en langvarig prosess i EU`s rettsapparat.

Østerrike
For å konkludere prosessen rundt integrasjon av TOMRA - Halton, har TOMRA besluttet å kjøpe tilbake Halton`s distribusjonsrettighet i Østerrike med effekt fra 1. oktober 1998 til en avtalt pris på 6,4 MNOK. Topercher GmbH, med en markeds-andel på 40%, hadde denne rettigheten for ytterligere 3 år.

Styret er optimistisk til markedsmulighetene i Europa, men venter fortsatt lav vekst i siste kvartal.

AMERIKA
Omsetningen i Amerika ble for de første ni måneder 815 MNOK - en økning på 71% fra 478 MNOK i samme periode i 1997. Organisk vekst representerte 33%. Veksten er hoved-sakelig generert innen materialhåndtering.

Wise Recycling
Avtalen om investering i en 50% eierandel i Wise Recycling ble ferdigstilt i august med virkning fra 1. juli 1998. Resultatandelen for 3. kvartal ble 3,0 MNOK rapportert under `Netto finans`. Selskapet har hatt en positiv utvikling med bedring av driftsmarginene i perioden. Wise Recycling har også overtatt salg og administrasjon av aluminium for TOMRA i de øvrige stater.

TOMRA Metro, kontraktsforlengelse
TOMRA Metro har i løpet av 3. kvartal forlenget alle større leasing kontrakter i New York med ytterligere 3 år. Forlengelsene er knyttet til planene om å etablere rabatt-kupong konseptet i New York markedet i løpet av 1999.

California
To nye hendelser i 3. kvartal vil føre til at TOMRA blir den største operatør av resikuleringssentere i California med 425 sentere i drift. TOMRA har signert en avtale med California`s største dagligvarekjede, Ralph`s Supermarkets, om drift av 170 sentere tilknyttet kjedens butikker i de neste 5 år.

Ved utgangen av september signerte TOMRA en intensjonsavtale om kjøp av Mobile Recycling Corp. Selskapets har en årlig omsetning på 12 MUSD og et resultat før skatt på 1,5 MUSD. Kjøpesummen er avtalt til 7,5 MUSD med et resultatavhengig tillegg på 2,1 MUSD.

Den nåværende lovgivningen som regulerer statlige subsidier, inklusive håndteringsavgift til resirkuleringssenterene, utløper 31. desember 1998. Guvernøren i California la ned veto mot forlengelse av loven i september 1998. Vi forventer at loven enten vil bli fremmet på nytt for den avtroppende guvernøren, eller holdt tilbake inntil ny guvernør tiltrer i januar

TOMRAs raske vekst i California vil gjøre det mulig å realisere betydelige effektivitets-gevinster i løpet av 1999, med en vesentlig økning av driftsmarginene som resultat. TOMRAs bedrede markedsposisjon gjør det nå også mulig å sette fortgang i planene om introduksjon av nye servicekonsepter og automatisering av retursenterene.

Styret er optimistisk til markedsutviklingen i USA, og forventer fortsatt sterk vekst i dette markedet.


AKSJONÆRER

Selskapets største aksjonærer ved utgangen av september 1998 var: State Street Bank (USA) 9,4%; Chase Manhattan Bank (USA) 4,9%; Chase Manhattan Bank (UK) 4,2%; KLP (N) 3,7%, Deutsche Bank 3,5%. Fordelingen av aksjonærer på nasjonalitet viser: Norge 30,2%, USA 23,6%, Storbritania 13,6%, Tyskland 6,5% og Frankrike 6,5%.

Aksjekursen gikk ned fra NOK 230,00 til NOK 155,50 i 3. kvartal 1998, en nedgang på 32%. I samme periode falt Oslo Børs totalindeks med 31%. Antall aksjer omsatt hittil i år var 53 millioner mot 42 millioner i samme periode i fjor.

Asker, 13. oktober 1998

Styret i
TOMRA SYSTEMS ASA

Jan Chr. Opsahl
Styreformann

Erik Thorsen
Konsernsjef


Full kvartalsrapport kan lastes ned på http://www.huginonline.no/TOM/DR/tom98k3_no.pdf

Abonner