Årsrapport 2008

Vedlagt følger en pdf versjon av Tomra Systems ASAs årsrapport for 2008. Årsrapporten er også tilgjengelig på TOMRAs hjemmeside, www.tomra.com.
 
Asker, 1. april 2009
Tomra Systems ASA
 

Abonner

Dokumenter og linker