Årsrapport 2008

Vedlagt følger en pdf versjon av Tomra Systems ASAs årsrapport for 2008. Årsrapporten er også tilgjengelig på TOMRAs hjemmeside, www.tomra.com .
 
Asker, 1. april 2009
Tomra Systems ASA
 

Abonner

Dokumenter og linker