CORR* - TOMRA - Korreksjon av 4. kvartals rapport 2002

Vennligst legg merke til at inntekt fra tilknyttede selskaper i løpet av fjerde kvartal 2002 skulle leses som 2,0 MNOK og ikke 2,4 MNOK som opprinnelig annonsert i TOMRAs kvartalsrapport. I tillegg viser det seg at fjerde kvartals presentasjonen hadde en selvmotsigende skrivefeil, som nå har blitt korrigert.
 
 
Asker, 13. februar 2002
 
Tomra Systems ASA
 
 
Vennligst bruk følgende link for oppdatert rapport:
 
Vennligst bruk følgende link for oppdatert presentasjon:
 

Abonner