Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA

Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA
FREDAG 14 OKTOBER 2005 kl 13:00
 
På agendaen:
- Fullmakt til å kjøpe inntil 10.000.000 egne aksjer
- Valg av Grethe Aasved til nytt styremedlem
 
Komplett innkalling ligger vedlagt
 
Kontaktperson: Finansdirektør Espen Gundersen, +47 97 68 73 01

Abonner

Dokumenter og linker