Innkalling til ordinær Generalforsamling 2009

Innkalling til Tomra Systems ASAs ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt. Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag 21. april 2009 kl. 19:30 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker. Registrering fra kl. 19:00.
 
Skriftlig innkalling vil bli postlagt aksjonærene den 7. april.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.
 
Asker, 3. april 2009
Tomra Systems ASA