Invitasjon til 2. kvartal 2002 presentasjon

Fredag 12. juli kl. 08:00
 
LIVE presentasjon av 2. kvartals resultat 2002
 
v/ Konsernsjef Erik Thorsen   
 
Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig rett etter LIVE sendingen
 
 
 
Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo
 
For deltagelse på Oslo Børs kontakt Trine Sande,
Tlf: +47 23 29 63 11/ 00

Abonner