INVITASJON TIL PRESENTASJON 2. KVARTAL 2005

Onsdag 13. juli kl.08:15 presenterer konsernsjef 
Amund Skarholt resultatene for 2. kvartal 2005. 
 
Presentasjonen blir sendt som direkte overføring på 
www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av 
presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter 
avsluttet presentasjon.
 
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje), Oslo
 
Påmelding: Helena Vatnebryn
Tel: +47 66 79 92 19 eller e-mail: helena.vatnebryn@tomra.no
 
Tilgjengelig materiale: Powerpoint-presentasjonen og 
kvartalsrapporten blir sendt ut samtidig med starten på 
direktesendingen og gjøres tilgjengelig på www.tomra.com 
(investor relations-sidene), på www.oslobors.no og på 
www.huginonline.com.
 

Abonner