INVITASJON TIL PRESENTASJON AV 2KV 2008

Onsdag 16. juli 2008 vil TOMRA publisere resultatet for 2. kvartal 2008. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 16:35 CET på www.tomra.com (investor relations-sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  
 
Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 16:45. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus i Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av presentasjonen vil også være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er ferdig.
 
 
Asker, 23. juni 2008
Tomra Systems ASA

Abonner