Invitasjon til presentasjon av 4KV 2008

Torsdag 19. februar 2009 vil TOMRA publisere resultatet for fjerde kvartal 2008. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 17:35 CET på www.tomra.com (på investor relations-sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  
 
Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 17:45. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er avsluttet.
 
 
Asker, 28. januar 2009
Tomra Systems ASA

Abonner