Invitasjon til presentasjon av 4KV 2009

Fredag 19. februar 2010 vil TOMRA publisere resultatet for fjerde kvartal 2009. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 07:45 CET på www.tomra.com (investor relations siden), www.opencompany.info , www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.   

Konsernsjef Stefan Ranstrand vil presentere resultatene kl. 08:00 CET. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.opencompany.info . Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er avsluttet.

Asker, 26. januar 2010

Tomra Systems ASA

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner