Opptak av 2. kvartalspresentasjon


kvartalspresentasjonen 14. juli bli lagt ut pa internett. Tomra vil ved
neste kvartalsannonsering legge ut en en video pa internett med presentasjon
av 3. kvartalstall.

Abonner