Ordinær generalforsamlingTORSDAG 13. APRIL 2000 KL. 18.30

Møtested: Tomra Systems ASA lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.
Registrering: Registrering åpner kl. 17.30.

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av to personer til å medundertegne protokoll
3. Administrasjonen redegjør for selskapets status
4. Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør
5. Fullmakter til styret
6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7. Valg av styre og revisor

TOMRAs resultater for 1. kvartal 2000 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

<br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styrets formann <br>

Abonner