PANT I TYSKLANDI redegjørelsen understrekes det at 80% av engangsemballasjen distribueres gjennom 13.200 lavprisbutikker og 6.700 supermarkeder over 800 m2. De øvrige 20% er fordelt på mindre butikker og kiosker. Etter beregninger utført av myndighetene antar man et behov for automatisering av ca. 40.000 butikker, tilsvarende ca. 80.000 automater.

Som grunnlag for vurderingen av de totale systemkostnadene antar myndighetene at den totale investeringen i returautomater kan bli i overkant av 2 milliarder DM.

De totale årlige kostnadene for drift av pantsystemet antas å være ca. 265 millioner DM, etter fradrag for besparelser av dagens lisenskostnader i DSD systemet. Dette innebærer en kostnad pr. emballasjeenhet på 1,84 Pfennig, eller 3,31 DM pr. innbygger på årsbasis.

Det forventes en oppstart av pantsystemet 1. januar 2002.

Asker, 31. januar 2001 <BR>TOMRA SYSTEMS ASA <BR> <BR> <BR>Erik Thorsen <BR>Konsernsjef <BR> <BR> <BR>Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. direktør Tomra Europe AS, Morthen Johannessen, på telefon 90 87 21 67, eller til executive assistant Ragnhild Ringheim på telefon 66 79 92 01.

Abonner