PRIMÆRINNSIDERHANDEL

Hege Marie Norheim, styremedlem i Tomra Systems ASA, har i dag kjøp 5.150 aksjer
i TOMRA til kr. 37,25 per aksje. Hege Marie Norheim har etter denne transaksjonen
6.150 aksjer i TOMRA.
 
 
Asker, 22.mai 2008
Tomra Systems ASA

Abonner