RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2001


- Driftsinntekter på 649 MNOK (+11%)
· Forsinket salgsutvikling i Tyskland og
Danmark i påvente av ny lovgivning
- Resultat før skatt på 98 MNOK (+13%)
- Kjøp av 70% eierandel i et brasiliansk selskap
innen innsamling og resirkulering av aluminium
- Oppkjøp av belgisk distributør
- Rammeavtale signert med FDB i Danmark
- Flere nye initiativ for pant


Driftsinntektene i første kvartal 2001 utgjorde 649 MNOK opp fra 583 MNOK i 2000 (opp 11%). Den forsiktige starten på året var forventet som følge av en avventende holdning i påvente av en avklaring av nye initiativ for pant i flere europeiske markeder. Det vanskelige markedet for aluminium i USA samt en vesentlig økning av kostnadene knyttet til forberedelser av en mulig innføring av pant på engangsemballasje i Tyskland har bidratt til den lavere driftsmarginen.

TOMRA signerte i mars en avtale om kjøp av det belgiske distributørselskapet, Tomra Systems NV, med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2001. Kjøpesummen var 36 MNOK og inkluderte goodwill med 26 MNOK. Dette har medført at regjeringen har fremmet et forslag om innføring av en ny miljøavgift som straffer engangsemballasje og fremmer bruk av gjenfyllbar drikkevareemballasje.
Med effekt fra mars 2001 har TOMRA kjøpt en 70% eierandel i det nyetablerte selskapet Tomra Latasa Reciclagem SA. Selskapet ble etabalert med basis i innsamlings- og resirkuleringsaktivitetene i Latas de Alumino S/A - LATASA, et brasilianske børsnotert selskap og Sør-Amerikas største produsent av aluminiumsbokser. Kostprisen for andelen var USD 28 millioner og inkluderer USD 22 millioner i goodwill. Årlige driftsinntekter for Tomra Latasa er estimert til å bli i størrelsesordenen USD 33 millioner for 2001. De sør-amerikanske aktivitetene vil bli rapportert som egen forretningsenhet fra 2. kvartal 2001.

I etterkant av varselet i februar om nedskrivninger på 43,5 MUSD knyttet til Wise Metals Group har TOMRA og WMG fokusert på å gjenopprette et forretningsforhold med akseptable betingelser for begge parter. Partene er blitt enige om å selge Wise Recycling LLC og forhandlinger med potensielle kjøpere er satt i gang. For å kunne gjenoppta fremtidige leveranser av aluminium til WMG diskuterer TOMRA og WMG også en ny leveranseavtale med akseptable betalingsgarantier.

For 1. kvartalt rapport, se vedlagte link:

Asker, 19. april 2001 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>(sign)

Abonner

Dokumenter og linker