Resultat tredje kvartal 2008

Salgsinntekter på 881 MNOK (861 MNOK i tredje kvartal 2007). Valutajustert salgsvekst på 5% i tredje kvartal 2008 sammenlignet med tredje kvartal 2007.
Driftsresultat på 137 MNOK i tredje kvartal 2008 før restruktureringskostnader på 22 MNOK, opp fra 130 MNOK i tredje kvartal 2007.
Bruttomargin på  38.5%, opp fra 37.4% i tredje kvartal 2007.
Restruktureringskostnader på 22 MNOK i tredje kvartal 2008 vil gi en kostnadsbesparelse på 60 MNOK i 2009.
Driftsresultatet opp 8% i tredje kvartal 2008 sammenlignet med tredje kvartal 2007, justert for valutaeffekter og restruktureringskostnader.
Kontantstrøm fra drift på 106 MNOK, opp fra 83 MNOK i tredkje kvartal 2007.
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntekter i segmentet på  420 MNOK i tredje kvartal, ned fra 426 MNOK i tredje kvartal forrige år. Justert for valutaeffekter falt inntektene med 1 prosent. Bruttomargin på 45 prosent, uforandret fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet falt fra 100 MNOK i tredje kvartal 2007, til 76 MNOK i tredje kvartal 2008, negativt påvirket av 15 MNOK i restruktureringskostnader.
 
Materials Handling
Driftsinntekter i segmentet på 274 MNOK i tredje kvartal 2008, ned fra 301 MNOK i tredje kvartal 2007. Justert for valutaeffekter falt inntektene med 2 prosent. Bruttomarginen for kvartalet var ned 1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Viktigste årsak til fallet er økte dieselpriser.
Driftsresultatet falt til 31 MNOK i tredje kvartal 2008 fra 39 MNOK i tredje kvartal i fjor. Dette fallet var på 5 prosent målt i lokal valuta.
 
Industrial Processing Technology
Tredje kvartal 2008 viste en organisk omsetningsvekst på 32 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Inntektsveksten var drevet av solid utvikling i alle selskaper innen segmentet. Driftsresultatet ble på 34 MNOK i tredje kvartal 2008, opp fra 14 MNOK i tredje kvartal i 2007.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Driftsinntekter på 6 MNOK fra salg- og serviceaktivitetene i Europa og Japan i kvartalet. Driftskostnader på 24 MNOK i tredje kvartal inkluderer restruktureringsavsetninger på 7 MNOK knyttet til teknologienheten. Restruktureringen vil medføre en kostreduksjon på 20 MNOK i året fra 2009.
 
 
Asker, 15. oktober 2008
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 3. kvartal 2008 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkte-overføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.