Resultater tredje kvartal 2010

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Omsetning på 946 MNOK, opp med 15% fra tredje kvartal forrige år (valutajustert).
Bruttomargin på 42%, opp fra 38% i tredje kvartal forrige år (valutajustert).
Driftsresultat før andre poster viste 172 MNOK, opp med 46% fra tredje kvartal forrige år (valutajustert).
Rekordhøye driftsmarginer i både IPT (21%) og Material Handling (14%).

 

Avsatt 226 millioner kroner for EU-bot. Dommen blir anket.
Sterk kontantstrøm fra driften på 180 MNOK (194 MNOK i tredje kvartal 2009).
Signert EUR 70 millioner-kontrakt for pantemaskiner med europeisk dagligvarekjede.

 

 

Collection technology
Inntektene i dette segmentet ble 471 MNOK i tredje kvartal 2010, ned fra 494 MNOK i tredje kvartal i fjor. Etter justering for valutaeffekter økte inntektene med 1%. Bruttomarginen var 47%, flatt fra i fjor. Driftskostnadene økte til 124 MNOK fra 110 MNOK i tredje kvartal 2009, grunnet økt FoU-og markedsaktiviteter, samt etablering av virksomhet i Kina.

 

Material handling
Inntekter i dette forretningsområdet var på 280 MNOK i tredje kvartal 2010, opp fra 236 MNOK i fjor. I USD økte inntektene med 18%. Bruttomarginen var på 26%, opp fra 13% i samme periode i fjor. Økningen var et resultat av høyere råvarepriser, gjeninnført håndteringsgodtgjørelse og effektiviseringsgevinster i California.

 

Industrial processing technology
Inntektene i kvartalet økte til 195 MNOK fra 126 MNOK i fjor. Dette tilsvarer en økning på 55%, som er drevet av en betydelig økt aktivitet i både TiTech og Orwak. Justert for valutaeffekter og salget av Presona (solgt i andre kvartal 2010), økte inntektene med 76%. Bruttomarginen var stabil på 52%, men driftsmarginen økte fra 8% i tredje kvartal 2009 til 21% i tredje kvartal 2010 som følge av høyere volumer. Sammenlignet med i fjor, ble ordreinngang bedre i begge selskaper og ordrerreserven økte fra 134 MNOK ved utgangen av tredje kvartal 2009 til 186 MNOK ved utgangen av tredje kvartal 2010.

 

 

Asker, 19. oktober 2010
Tomra Systems ASA

 

Vedlagt følger rapport og presentasjon for 3. kvartal 2010 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden). Et opptak av kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.