Strategisk allianse i Brasil


LATASA er den største boksprodusenten i Latin-Amerika og opererer i dag også det mest vellykkede innsamlingssystemet for aluminiumsbokser i Latin-Amerika. TOMRA og LATASA har etablert et nytt selskap, TOMRA LATASA Reciclagem S.A, som skal drive LATASAs eksisterende innsamlingsnettverk i Brasil, Chile og Argentina. Avtalen omfatter en investering fra TOMRAs side på USD 28 millioner for en 70% eierandel i det nye selskapet.
Estimert omsetning de gjenværende 10 månedene av 2001 ligger i området USD 33 millioner. Fremtidige vekstmuligheter i markedet er forventet å være vesentlige.

Spørsmål kan rettes til økonomidirektør Espen Gundersen på telefon +47 6679 9100. <BR> <BR>Asker, 8. Mars 2001 <BR> <BR>Erik Thorsen <BR>Konsernsjef <BR>Sign.

Abonner