TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 200.000 egne
aksjer til gjennomsnittlig kurs 38,40 over børs.
Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er
9.870.139 hvorav 9.670.139 er besluttet slettet,
jfr. vedtak på generalforsamlingen 23. april 2008.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen,
telefon 97 68 73 01
 
Asker, 5.mai 2008
Tomra Systems ASA

Abonner