TOM - Intensjonsavtale med skandinavisk kjede

TOMRA har inngått en intensjonsavtale med en skandinavisk kjede for levering av maskiner og oppgradering av eksisterende utstyr til en verdi av ca. 100 MNOK, i annet halvår 2003. Endelig avtale ventes signert i løpet av annet kvartal 2003.

Abonner