TOM - Kapitalmarkedsdagspresentasjon

TOMRA avholder i dag kapitalmarkedsdag på Felix Konferansesenter i Oslo. Vedlagt finnes presentasjonsmaterialet som vil bli benyttet.
Asker, 9. november 2006
Tomra Systems ASA

Abonner

Dokumenter og linker