TOM - KORREKSJON I NORSK 2.KVARTALSRAPPORT

Vi gjør oppmerksom på at det dessverre har oppstått en korrekturfeil i 2. kvartalsrapporten på norsk.
Vi beklager feilen.Asker, 16. juli 2001


Helge Nerland
Finansdirektør

Abonner