TOM – WISE-AVTALE

TOMRA og Wise Metals Group (WMG) har inngått en avtale som sikrer et videre samarbeid mellom selskapene.TOMRA og WMG har også signert en avtale, der TOMRA konverterer utestående fordringer i WMG og Wise Recycling LLC til konvertible preferanseaksjer i WMG. Preferanseaksjene kan konverteres til en ca. 30% eierandel i WMG. I en to-års periode har WMG anledning til å kjøpe tilbake aksjene til pålydende.

TOMRA og WMG arbeider fortsatt sammen om å selge WR, og diskusjoner føres med et par potensielle kjøpere.

Avtalene innebærer foreløpig ingen inntektsføring av de avskrivninger som ble gjort i forbindelse med årsregnskapet for 2000, men innebærer en forbedring av betingelsene for salg av aluminium fra California i tiden som kommer.Asker, 30. april 2001 <br> <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef

Abonner