TOMRA - Restruktureringsplan for produksjonsaktiviteter

For å øke produktiviteten innen TOMRAs produksjonsaktiviteter, samtidig som man opprettholder kapasitet for mulighetene i det tyske marked, har TOMRA besluttet å begynne planleggingen av nedleggingen av sitt anlegg i Heinola i Finland - Tomra Systems OY.

Eksisterende testinstallasjoner i Tyskland indikerer at behovet for utstyr for håndtering av engangsemballasje i stor grad vil være basert på teknologi som er utviklet og produsert i Norge. Den løpende etterspørselen for produkter og tjenester levert av Tomra Systems OY er ikke tilstrekkelig til å forsvare en separat F & U- og produksjonsenhet, og planen er derfor å overføre disse produktene til TOMRAs F & U- og produksjonsenheter i Norge.
 
Restruktureringsplanen er forventet å gi årlige driftskostnadsbesparelser på 25-30 MNOK, og TOMRA vil avsette 35 MNOK i fjerde kvartal 2003 for å dekke restruktureringskostnadene som er estimert i planen.

Asker, 9. desember 2003 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner