TOMRA - Anklageskrift fra EU-kommisjonen


 
EU-kommisjonen har i dag oversendt sitt anklageskrift ("Statement of Objections"). Etter Kommisjonens oppfatning har TOMRA utnyttet sin dominerende markedsstilling i flere europeiske markeder. Det påståtte misbruk skal dels ha bestått i å inngå eksklusive kjøpsavtaler med kunder, dels å benytte lojalitetsrabatter. Overtredelsene skal ha pågått i ulike tidsrom i de siste ti år i de forskjellige markeder. TOMRA opplyser i denne sammenheng at man har gjennomgått rutiner og har implementert et omfattende "Competition Compliance Program".
 
Kommisjonen har angitt at man har til hensikt å fastsette bøtestraff for overtredelsene. Kommisjonen vil først på et senere tidspunkt når TOMRA har kommet med sine innsigelser fastsette botens størrelse i et vedtak. Før endelig vedtak treffes i saken har TOMRA en tomåneders frist til å svare. TOMRA vil benytte seg av denne retten. TOMRA har også mulighet til å anke Kommisjonens endelige vedtak innenfor EU-domstolen.

Asker, 3. September 2004

Abonner