TOMRA - Fjerde kvartal 2006

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
Driftsinntekter på 1.054 MNOK (+56 prosent relativt til 675 MNOK i fjerde kvartal 2005)
Driftsresultat på 135 MNOK (79 MNOK i fjerde kvartal 2005)
Kontantstrøm fra driften på 254 MNOK (131 MNOK i fjerde kvartal 2005)
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntektene var på 625 MNOK i fjerde kvartal 2006, en økning på 76 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Samlede inntekter i 2006 ble 2.429 MNOK, opp 105 prosent målt mot 2005. Økt salg av maskiner i Tyskland var hovedårsaken til inntektsveksten. Driftsresultatet for kvartalet ble 123 MNOK mot 66 MNOK i 2005.
 
Materials Handling
Inntektene i kvartalet økte med 37 prosent til 266 MNOK. Samlede inntekter for 2006 økte med 21 prosent til 1.021 MNOK. Hoveddriverne var økte volumer og attraktive materialpriser i California. Driftsresultatet i fjerde kvartal økte fra 5 MNOK i fjor til 26 MNOK i år.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene i fjerde kvartal var på 155 MNOK, en økning på 32 prosent i forhold til 2005. For 2006 totalt sett økte inntektene med 33 prosent til 504 MNOK. Sterk organisk vekst i TiTech var hovedårsaken til denne økningen. Driftsresultatet i kvartalet økte fra 19 MNOK i 2005 til 24 MNOK i 2006.
 
Collection Technology - Non-Deposit Solutions
Bytte av hovedunderleverandør til Tesco-prosjektet i Storbritannia i november 2006 forårsaket ekstrakostnader på 15 MNOK og forsinkede leveranser. Ny leverandør har blitt utpekt, og 7 sentre hadde blitt sendt ved utgangen av 2006. TOMRA er i rute med tanke på installasjon av cirka 90 sentre i andre og tredje kvartal 2007.
 
I Tokyo har TOMRA og Sumitomo Corporation nå cirka 50 maskiner installert i åtte ulike bydeler. Japansk media viser stor interesse for prosjektet, og man er i gang med utviklingen av nye maskiner tilpasset det japanske markedet for ytterligere å  øke installsjonstakten.
 
 
For presentasjon av 4. kvartal 2006 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 4. kvartal 2006 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner